توانمندی ها

طراحی، اجرا و ساخت:

 • تدوین دانش فنی،طراحی، ساخت و اجرا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • تدوین دانش فنی،طراحی،ساخت و اجرا در صنایع خودرو
 • تدوین دانش فنی،طراحی،ساخت و اجرا در صنایع معدنی
 • تدوین دانش فنی،طراحی،ساخت و اجرا در زمینه شیرآلات هیدرولیک
 • تدوین دانش فنی،طراحی، ساخت و اجرا در زمینه هوافضا
شریف هیدرو - تدوین دانش فنی
شریف هیدرو - تدوین دانش فنی

مشاوره و انتقال تکنولوژی به صنعت:

 • تدوین دانش فنی و طراحی در زمینه تولید پمپ بتن
 • تدوین دانش فنی و طراحی در زمینه ایجاد و راه اندازی کارخانه تولید لوله مغزی سیار
 • تدوین دانش فنی و طراحی در زمینه تولید لوله مغزی سیار در حوزه تولید ورق،جوشکاری و عملیات حرارتی

 آموزش و توسعه منابع انسانی:

برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت جهت آشنایی کارشناسان با :

 • ساخت و توسعه دستگاه های سی ان سی
 • آموزش اپراتوری دستگاه های تراش، فرز و صفحه تراش
 • اپراتوری سی ان سی
 • تعمیرات مکانیکی سی ان سی
 • تعمیرات الکتریکی سی ان سی
 • کنترلرهای سی ان سی
شریف هیدرو - تدوین دانش فنی
شریف هیدرو - تدوین دانش فنی

 مطالعات امکان سنجی:

 • در زمینه ساخت و توسعه دستگاه هات تپ
 • در زمینه تولید دستگاه cold box
 • در زمینه تولید دستگاه فلومترهای چند فازی در صنایع نفت و گاز