تدوین دانش فنی

تدوین دانش فنی

تدوین دانش فنی. هدف از تهیه و تدوین دانشنامه فنی، استخراج تکنولوژی تولید قطعات و سپس طبقه بندی نرم افزاری اطلاعاتی می باشد که از طریق آن مشخصات فنی محصول، روش های تولید و چگونگی ایجاد و بهره برداری از واحد صنعتی تعیین می شود. دانشنامه فنی از راه های گوناگون مثل جمع بندی تجارب، مشابه سازی، طراحی یا خرید، قابل تهیه و از جایگاه بسیار مهمی در چرخه تحقیق تا تولید ‌برخودار است. در واقع آنچه که از آن به عنوان یافته تولید، پژوهش، اختراع و نوآوری یاد می کنیم همان دانش فنی حاصل شده از این فعالیت ها یا دستاوردها است که مستند سازی شده و به عنوان فناوری قابل خرید و فروش است.

استقرار تیم متخصص در زمینه مهندسی مکانیک و ساخت و تولید، این امکان را برای کلیه واحدهای صنعتی فراهم می نماید تا خدمات مشاوره ای شرکت شریف هیدرو را در حوزه ساخت قطعات و مهندسی معکوس در اسرع وقت دریافت نمایند.

تجربه و تعدد پروژه های موفق انجام شده، خود نشان است از توانایی و کیفیت خدمات شرکت شریف هیدرو.

شریف هیدرو- تدوین دانش فنی

شریف هیدرو- تدوین دانش فنی

دانشنامه فنی ساخت، مسیری که قطعه جهت نیل به محصول نهایی طی نموده است را مد نظر قرار می­دهد که به طور کلی عبارتند از:

  • استانداردها و مراجع مورد استفاده
  • شناسایی جنس بکار رفته و بررسی های متالورژیکی
  • تعیین معیارهای کنترل کیفی
  • اندازه­گیری ابعادی، تهیه مدل های سه بعدی و نقشه­های ساخت
  • تشریح فرآیند ساخت ( ریخته گری، ماشینکاری و … ) و ابزار آلات مورد استفاده
  • قالب های مورد مورد استفاده ( در صورت وجود )
  • تشریح فرآیندهای کنترلی
  • فرآیندهای عملیات حرارتی و … ( در صورت وجود )
  • فرآیند پوشش دهی ( در صورت وجود )
  • پیوست ( نسخه دیجیتال کلیه اطلاعات ذکر شده )( وی کی پدیا )
شریف هیدرو - تدوین دانش فنی