ساخت شیرآلات هیدرولیک

شریف هیدرو - ساخت شیرآلات هیدرولیک

ساخت شیرآلات هیدرولیک

ساخت شیرآلات هیدرولیک. شیرهای‌ هیدرولیکی‌ در یک‌ سیستم‌ بطور کلی‌ وظیفه‌ کنترل‌ فشار، کنترل‌ جریان‌ و هدایت‌ جریان‌انتقالی‌ را بعهده‌ دارند و آنها را می‌توان‌ به‌ سه‌ گروه‌ اصلی شیرهای‌ راه‌ دهنده‌ و شیرهای‌ کنترل‌ فشار وشیرهای‌ کنترل‌ جریان‌ تقسیم‌ نمود.

انواع شیرهای هیدرولیک

.

شیرهای راه دهنده

شیرهای‌ راه‌ دهنده‌ برای‌ فرمان‌ دادن‌ و تعیین‌ یا تعویض‌ راه‌ عبور مایع‌ به‌ دستگاههای‌ هیدرولیک‌ بکارمی‌روند که‌ کلا توقف‌ یا شروع‌ سیستم‌ از طریق‌ این‌ شیرها انجام‌ می‌گیرد.

شیرهای کنترل جریان

بوسیله‌ این‌ شیرها می‌توان‌ شدت‌ جریان‌ انتقالی‌ را با تغییر دادن‌ مقطع‌ عبور جریان‌ تغییردار یا کنترل‌نمود. در مدارهائی که‌ نیاز به‌ ایجاد اختلاف‌ سرعت‌ در حرکت‌ رفت‌ و برگشت‌ باشد از شیرهای‌ کنترل‌ جریان‌استفاده‌ می‌شود.

شیرهای‌ کنترل‌ فشار

شیرهای‌ تنظیم‌ کننده‌ فشار در سیستم‌های‌ هیدرولیک‌ وظیفه‌ الف‌) محدود نمودن‌ فشار ب‌) کاهش‌دادن‌ فشار ج‌) تنظیم‌ نمودن‌ فشار را بعهده‌ دارند.

از انواع‌ این‌ شیرها می‌توان‌ سه‌ گروه‌ ذیل‌ را نام‌ برد.

در شیرهای‌ کاهنده‌ فشار سیگنال‌ تحریک‌ شیر از مسیر خروجی‌ گرفته‌ می‌شود. شیرهای‌ محدود کننده‌ فشار بر دو نوع‌ می‌باشند. که‌ نوع‌ الف‌ در قسمت‌ بالا ترسیم‌ و شرح‌ داده‌ شده‌ و شیر محدود کننده‌ فشار کنترل‌ مستقیم‌ می‌باشد و نوع‌ ب‌ شیر محدود کننده‌ فشار با شیر کمکی‌ (پیش‌کنترل‌ می‌باشد) شیر محدود کننده‌ فشار با شیر کمکی‌ (پیش‌ کنترل‌).

شیرهای‌ کنترل‌ فشار

شیرهای‌ محدود کننده‌ فشار

توسط این‌ شیرها از افزایش‌ فشار سیال‌ در سیستم‌ از یک‌ حد معین‌ جلوگیری‌ می‌نمایند حداکثر فشارتنظیم‌ شده‌ در این‌ شیرها معمولا بیش‌ از حداکثر فشار کار مصرفی‌ می‌باشد یک‌ شیر محدود کننده‌ فشار که‌ تحت‌ حداکثر فشار کاری‌ سیستم‌ تنظیم‌ گردیده‌ می‌بایست‌ در سیستم‌ در خط فشار بعد از پمپ‌تعبیه‌ گردد و هیچگونه‌ شیر دیگری‌ نبایستی‌ بین‌ این‌ شیر و پمپ‌ قرار گیرد این‌ شیرها از نقطه‌ نظرکنترل‌ فشار به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند شیر محدود کننده‌ فشار کنترل‌ مستقیم‌ و شیر محدود کننده‌فشار با شیر کمکی‌.

 طرز کار

در حالت‌ کار نیفتاده‌ فنر به‌ پیستون‌ فشار آورده‌ و آنرا به‌ بدنه‌ می‌فشارد در اثر فشار مایع‌ P به‌ سطح‌مخروط A نیروی‌ مؤثر F = P.A تولید می‌گردد و نیروی‌ فنر را می‌توان‌ توسط پیچ‌ قابل‌ تنظیمی‌ کنترل‌نمود علامت‌ اختصاری‌ شیر محدود کننده‌ فشار با یک‌ مربع‌ که‌ دو خط از طرفین‌ بعنوان‌ اتصالهای‌ورودی‌ و خروجی‌ به‌ مربع‌ وصل‌ می‌شود نشان‌ داده‌ می‌شود جهت‌ جریان‌ سیال‌ بوسیله‌ یک‌ فلش‌نشان‌ داده‌ می‌شود شیر بوسیله‌ یک‌ فنر قابل‌ تنظیم‌ بسته‌ می‌شود و در یک‌ سیستم‌ با فشار زیاد و مقدارجریان‌ زیاد از آنجائیکه‌ شیر احتیاج‌ به‌ فنر بزرگتری‌ دارد و حجم‌ زیاد شیر را موجب‌ می‌شود از شیرمحدود کننده‌ فشار با شیر کمکی‌ استفاده‌ می‌شود. 

شیر کاهنده‌ فشار

در شیرهای‌ کاهنده‌ فشار سیگنال‌ شیر از مسیر خروجی‌ تأمین‌ می‌گردد. در موقع‌ کار نیفتاده‌ پیستون‌ تحت‌ فشار فنر در انتهای‌ کف‌ شیر قرار دارد و فشار ورودی‌ از دهانه‌ورودی‌ به‌ دهانه‌ خروجی‌ جریان‌ یافته‌ و با فشار خارج‌ می‌گردد فشار مذبور از طریق‌ مجرای‌ باریکی‌ دردهانه‌ خروجی‌ بر سطح‌ پیستون‌ شیر تأثیر می‌گذارد و پیستون‌ را جابجا می‌کند و این‌ جابجایی‌ تاحدیست‌ که‌ حالت‌ تعادلی‌ بین‌ نیروی‌ فنر و نیروی‌ وارد بر پیستون‌ ایجاد گردد این‌ جابجایی‌ باعث‌می‌گردد که‌ سطح‌ عبور جریان‌ کاهش‌ یافته‌ و در نتیجه‌ فشار خروجی‌ نسبت‌ به‌ فشار ورودی‌ کاهش‌ یابدفشار در دهانه‌ خروجی‌ بستگی‌ به‌ مقدار نیروی‌ فنر داشته‌ و چنانچه‌ نیروی‌ فنر ازدیاد یابد فشارخروجی‌ نیز افزایش‌ یافته‌ و نیروی‌ فنر توسط پیچ‌ تنظیم‌ قابل‌ تنظیم‌ می‌باشد.

تفاوت‌ عملکرد شیرهای‌ کاهنده‌ فشار با شیرهای‌ محدود کننده‌ فشار

شیر کاهنده‌ فشار در حالت‌ عادی‌ باز بوده‌ و برای بسته شدن از خروجی‌ سیگنال‌ می‌گیرد ولی‌ شیر محدود کننده‌ فشاردر حالت‌ عادی‌ بسته‌ بوده‌ و برای باز شدن از ورودی‌ سیگنال‌ می‌گیرد.

شیرهای‌ تابع‌ فشار

در شیر تابع‌ فشار با اعمال‌ فشار در جهت‌ مخالف‌ نیروی‌ قابل‌ تنظیم‌ فنر مسیر جریان‌ انتقالی‌ باز و یابسته‌ می‌شود در مواقعی‌ که‌ لازم‌ باشد پمپ‌ دیگری‌ را وارد یک‌ مدار هیدرولیک‌ کرده‌ و یا از مدارخارج‌ نمایند. مثلا در موقع‌ حرکت‌ سریع‌ و حرکت‌ بار در ماشینهای‌ ابزار از این‌ شیرها استفاده‌ می‌شود.( کامیار )

همین حالا با ما تماس بگیرید