پیش ثبت نام کارگاه های آموزشی سی ان سی

آموزش سی ان سی
شما می‌توانید در این صفحه پس از انتخاب دوره موردنظر، مراحل پیش‌ثبت‌نام را انجام دهید

در این ستون می‌توانید دوره‌های موجود پیشرو را بیابید. اطلاعات کامل هر دوره به صورت کامل ارائه شده است. ابتدا به دقت دوره موردنظر را بررسی نمایید، سپس به مرحله پیش‌ثبت‌نام بروید.

در این ستون می‌توانید در دوره موردنظر خود پیش‌ثبت‌نام نمایید. فرم زیر را با دقت کامل نموده و اطلاعات خود را ثبت نمایید.

اپراتوری دستگاه های CNC


نوع گواهینامه:
گواهینامه فارسی و انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
پیش‌نیاز: ندارد
آزمون نهایی: ۵۰% آزمون پایان دوره و ۵۰% پروژه‌های عملی توسط مدرس
مدت دوره: ۲۰ ساعت کلاس حضوری
تئوری و عملی: ۶۵% تئوری و ۳۵% عملی
توصیه آموزشی: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی-مهندسی می‌باشند.

 تعمیرات مکانیکی CNC


نوع گواهینامه:
گواهینامه فارسی و انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
پیش‌نیاز: ندارد
آزمون نهایی: ۵۰% آزمون پایان دوره و ۵۰% پروژه‌های عملی توسط مدرس
مدت دوره: ۲۰ ساعت کلاس حضوری
تئوری و عملی: ۶۵% تئوری و ۳۵% عملی
توصیه آموزشی: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی-مهندسی می‌باشند.

تعمیرات برقی CNC


نوع گواهینامه:
گواهینامه فارسی و انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
پیش‌نیاز: ندارد
آزمون نهایی: ۵۰% آزمون پایان دوره و ۵۰% پروژه‌های عملی توسط مدرس
مدت دوره: ۲۰ ساعت کلاس حضوری
تئوری و عملی: ۶۵% تئوری و ۳۵% عملی
توصیه آموزشی: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی-مهندسی می‌باشند.

طراحی و ساخت دستگاه های اتوماسیون صنعتی


نوع گواهینامه:
گواهینامه فارسی و انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
پیش‌نیاز: ندارد
آزمون نهایی: ۵۰% آزمون پایان دوره و ۵۰% پروژه‌های عملی توسط مدرس
مدت دوره: ۲۰ ساعت کلاس حضوری
تئوری و عملی: ۶۵% تئوری و ۳۵% عملی
توصیه آموزشی: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی-مهندسی می‌باشند.

طراحی و ساخت دستگاه های CNC


نوع گواهینامه:
گواهینامه فارسی و انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
پیش‌نیاز: ندارد
آزمون نهایی: ۵۰% آزمون پایان دوره و ۵۰% پروژه‌های عملی توسط مدرس
مدت دوره: ۲۰ ساعت کلاس حضوری
تئوری و عملی: ۶۵% تئوری و ۳۵% عملی
توصیه آموزشی: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی-مهندسی می‌باشند.

طراحی و ساخت ربات های صنعتی


نوع گواهینامه:
گواهینامه فارسی و انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
پیش‌نیاز: ندارد
آزمون نهایی: ۵۰% آزمون پایان دوره و ۵۰% پروژه‌های عملی توسط مدرس
مدت دوره: ۲۰ ساعت کلاس حضوری
تئوری و عملی: ۶۵% تئوری و ۳۵% عملی
توصیه آموزشی: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی-مهندسی می‌باشند.

کنترلر های CNC


نوع گواهینامه:
گواهینامه فارسی و انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
پیش‌نیاز: ندارد
آزمون نهایی: ۵۰% آزمون پایان دوره و ۵۰% پروژه‌های عملی توسط مدرس
مدت دوره: ۲۰ ساعت کلاس حضوری
تئوری و عملی: ۶۵% تئوری و ۳۵% عملی
توصیه آموزشی: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی-مهندسی می‌باشند.

برنامه نویسی و نرم افزار های دستگاه های CNC


نوع گواهینامه:
گواهینامه فارسی و انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
پیش‌نیاز: ندارد
آزمون نهایی: ۵۰% آزمون پایان دوره و ۵۰% پروژه‌های عملی توسط مدرس
مدت دوره: ۲۰ ساعت کلاس حضوری
تئوری و عملی: ۶۵% تئوری و ۳۵% عملی
توصیه آموزشی: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی-مهندسی می‌باشند.

فرم پیش ثبت نام دوره ها